Výstavba oplotenia

Pri každej službe náš kvalifikovaný tím vie zastrešiť celý stavebný proces na kľúč od projektu, samotnej výstavby a technického dozoru.
Realizujeme zvyčajne veľké a menšie projekty pre verejný a súkromný sektor. Zastrešujeme realizáciu na kľúč od projektovej dokumentácie, výkopových prác, dodanie materiálu, po odovzdanie diela investorovi.
Kategória

Murované oporné múry a oplotenia z tvárnic
Kategória

Výstavba oporných múrov a oplotenia z gabiónov
Kategória

Výstavba oporných múrov
a oplotenia z pohľadového betónu
Kategória

Razenie štetovníc a spevňovanie svahov
Priebeh prác
Krok jedna
01
Požiadavka/Kontakt
Krok dva
02
Obhliadka a zameranie
Krok tri
03
Rozpočet pre váš projekt
Krok štyri
04
Realizácia výstavby
Krok päť
05
Odovzdanie a záruka

KONTAKT
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808