DOPRAVNÉ STAVBY

Parkoviská a pozemné komunikácie
Príjazdové, parkovacie, skladové plochy
Realizujeme kompletnú dodávku všetkých povrchov spevnených a parkovacích plôch. Od hrubých terénnych úprav cez vloženie štrkodrvového lôžka, zhotovenie drenážnych systémov odvodnenia, osadenie žľabov a vpusti až po vrchný kryt parkoviska. Na základe požiadavky investora zhotovíme aj zvislé a vodorovné značenie.

Ponúkame možnosť pre investora aj zhotovenie Projektovej dokumentácie na mieru od návrhu po realizačný projekt so zadaním a výkazom, výmer až po zhotovenie a odovzdanie projektu na kľúč pre neho.
Realizujeme výstavbu na kľúč príjazdových, parkovacích a skladových plôch s akýmkoľvek finálnym povrchom: dlažba, asfalt, betón. Na základe dlhoročných skúsenosti vieme ponúknuť aj vypracovanie posudkov, realizačných projektov ako aj zastrešiť výstavbu na kľúč vrátane prípravy podložia, výstavby odvodenia a finálneho povrchu.
Rekonštrukcie vozoviek
Opravy, rekonštrukcie, výstavby chodníkov a cyklociest
Revitalizácia mestských zón
Vo veľkej miere realizujeme celé rekonštrukcie vozoviek, ktoré si vyžadujú odfrézovanie povrchových vrstiev, rozšírenie jazdných pruhov a opravu, výmenu všetkých druhov obrubníkov, ako aj kompletnú výmenu neúnosného podložia.
Zabezpečujeme opravy, rekonštrukcie a výstavby chodníkov na kľúč pre súkromný, ako aj verejný sektor. Asfaltové, dlažobné alebo iné povrchy dokážeme realizovať aj vo väčšom alebo inak náročnom prostredí. Realizujeme zároveň aj opravy cestných komunikácii, výstavbu a výmenu odvodenia žľabov a vpusti či drenáže väčšieho a menšieho rozsahu prác.
Revitalizovanie a modernizovanie vybavení centrálnej a mestskej zóny, výsadba komunikácii, dodanie a montáž detských ihrísk, lavičiek, odpadových košov, miest na sedenie, vodných prvkov a výsadba zelene.
KONTAKT
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808