PRO EXTERIÉR - stavebná spoločnosť
Inšpirovaní stavbami
SLUŽBY
Realizácia pozemných stavieb
 • Výstavba a rekonštrukcia administratívnych budov, obchodných centier, zdravotníckych a sociálnych zariadení
 • Výstavba priemyselných budov a skladov, výrobných hál, logistických centier
 • Výstavba bytových domov a jednotiek, radových a vilových domov
 • Dodávka železobetónových monolitických konštrukcií budov
Historické stavby
 • Rekonštrukcia a obnova historických pamiatok
 • Rekonštrukcia a obnova pamiatkovo chránených stavieb
 • Rekonštrukcia historických objektov
Dopravné stavby
 • Výstavba parkovísk, príjazdových a pozemných komunikácií
 • Výstavba chodníkov a cyklistických ciest
 • Výstavba športovísk a zariadení pre voľný čas
 • Vedenia a kanalizácie
 • Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov
 • Revitalizácia parkov  a mestských zón
 • Oprava mestských komunikácií
Kovovýroba a zámočnícke práce
 • Zábradlia, madlá, schodiská z ocele, nerezu, hliníka, železa, cortenu
 • Mreže, rošty z ocele, nerezu, hliníka, železa, cortenu
 • Strihanie, zváranie, brúsenie, vŕtanie, ohýbanie, skružovanie, montáž
 • Povrchová úprava (práškovanie, lakovanie, žiarové zinkovanie) zabezpečená dodávateľským spôsobom cez našich obchodných partnerov
Nakladná doprava
 • Doprava štrkových a pieskových materiálov
 • Dovoz triedenej a netriedenej zeminy, ornice
 • Zemné, výkopové  a búracie práce
 • Odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov

Konkurenčné výhody -

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI V STAVEBNÍCTVE

1.

PROFESIONÁLNY TÍM

2.

ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB

3.

ZÁRUKA NA VYKONANÉ PRÁCE

4.

MODERNÉ POSTUPY PRÁCE

5.
AKTUALITY VO FIRME
Kontaktuj nás