Oplotenia a oporné múry

Pri každej službe náš kvalifikovaný tím vie zastrešiť celý stavebný proces na kľúč od projektu, samotnej výstavby a technického dozoru.
Realizujeme zvyčajne veľké a menšie projekty pre verejný a súkromný sektor. Zastrešujeme realizáciu na kľúč od projektovej dokumentácie, výkopových prác, dodanie materiálu, po odovzdanie diela investorovi.
Murované oporné múry a oplotenia z tvárnic
Oporné múry a oplotenia z gabiónov


Oporné múry a oplotenia z pohľadového betónu

Razenie štetovníc a spevňovanie svahov


KONTAKT
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808