ZEMNÉ a výkopové práce

Vykonávame zemné a výkopové práce veľkého a menšieho charakteru ako aj pri realizácii prác z nášho portfólia tak aj samostatne externe pri búraní konštrukcii, výstavbe parkovacích plôch a cestných komunikácii
Výkopy pod základy rodinných domov a bytových domov

Výkopové práce pre vodné a inžinierske stavby a dopravné stavby
Úprava terénov a svahov

Dovoz zeminy a iných sypkých materiálov

Priebeh prác
Krok jedna
01
Zavolajte alebo napíšte nám
Krok dva
02
Obhliadka plánovanej stavby
Krok tri
03
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Krok štyri
04
Rozpočet
Krok päť
05
Výstavba
Krok šesť
06
Odovzdanie a záruka
KONTAKT
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808