SPOZNAJTE NÁS V ČÍSLACH:


 • 30+
  Počet našich kvalifikovaných zamestnancov
 • 34+
  Počet dokončených projektov
 • 5+
  Množstvo projektov ktoré sa v súčasnosti realizujú
 • 1,95 ml.
  Ročný obrat za 2023
NAŠE KONKUREČNÉ VÝHODY:
1
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI V STAVEBNÍCTVE
Sme mladá spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami.
2
PROFESIONÁLNY TÍM
Náš interný tým tvoria skúsení a vyškolení pracovníci, odborníci v odbore, inžinieri, architekti. Neustále rozvíjame svoje znalosti a absolvujeme rôzne školenia, ktoré skvalitňujú výsledok odvedenej práce.
3
Kompletná realizácia stavieb
Zastrešujeme celý projekt od kalkulácie, prípravy, dodávky materiálu, realizovanie stavebných prác až po ukončenie a odovzdanie hotovej zákazky.
4
MODERNÉ POSTUPY PRÁCE
Zakladáme si na zlepšenie výrobných a technologických postupov a nových inovácií v oblasti stavebníctva.
5
VOZOVÝ PARK
Máme vlastné vozidla určená k preprave a dodávke materiálov.
6
STROJOVÝ PARK
Disponujeme vlastným rozsiahlym strojovým zázemím na realizáciu projektov.
7
VLASTNÁ KOVOVÝROBA
Zabezpečujeme výrobu a spracovanie oceľových konštrukcií a výrobkov pomocí vlastnej dielne. Výroba a montáž oceľových haľ, oceľového krovu, schodiska, zábradlia, drobné kovové konštrukcie. Aplikovanie povrchovej úpravy (práškovanie, lakovanie, žiarové zinkovanie).
8
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dbáme na recyklovanie materiálov, ich znovu využitie a ochranu životného prostredia.
9
MATERIÁLOVO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE STAVBY
Na výstavbu využívame vlastné zdroje čo sa týka materiálov aj nástrojov. Snažíme sa o efektívnosť pri práci.
10
ZÁRUKA NA VYKONANÉ PRÁCE
Záruka 5 rokov.
SLUŽBY
POZEMNÉ STAVBY
 • Výstavba a rekonštrukcia administratívnych budov, obchodných centier, zdravotníckych a sociálnych zariadení
 • Výstavba priemyselných budov a skladov, výrobných hál, logistických centier
 • Výstavba bytových domov a jednotiek, radových a vilových domov
 • Dodávka železobetónových monolitických konštrukcií budov
INŽINIERSKE STAVBY
 • Výstavba parkovísk, chodníkov a cyklistických ciest
 • Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov
 • Revitalizácia parkov a mestských zón
 • Výstavba športovísk a zariadení pre voľný čas
 • Vedenia a kanalizácie
HISTORICKÉ STAVBY
 • Rekonštrukcia a obnova historických pamiatok
 • Rekonštrukcia a obnova pamiatkovo chránených stavieb
OCEĽOVE KONŠTRUKCIE
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcii: oceľové haly, oceľové krovy, schodiska, zábradlia, drobné kovové konštrukcie
 • Povrchová úprava (práškovanie, lakovanie, žiarové zinkovanie)
NAKLADNÁ DOPRAVA
 • Doprava štrkových a pieskových materiálov, zeminy
 • Zemné, výkopové  a búracie práce
 • Odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov
AKTUALITY VO FIRME
KONTAKTUJTE NÁS
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.