Spoločnosť
PRO EXTERIÉR
Bola založená v roku 2019 na základe dlhoročných skúsenosti nášho tímu v stavebníctve. Postupne svojim rastom a vývojom sa začala spoločnosť špecializovať na pozemné a dopravne stavby.
PRO EXTERIÉR
PRO EXTERIÉR - vystupuje ako generálny dodávateľ stavebných prác pri:
Kompletnej rekonštrukcii komunikácii a spevnených
plôch, infraštruktúry mesta a obce, parkov
Kompletnej dodávke rekonštrukcii premyslených objektov, administratívnych budov, historických budov, obchodných domov či bytových domov
Výstavbe nových komunikácii spevnených
plôch, parkov
Výstavbe železobetónových a monolitických
konštrukcii budov
PRO EXTERIÉR
Spoločnosť zakladá na svojich silných pilieroch ako sú interné kapacity firmy, vlastný strojový a vozový park, vlastné zabezpečenie špecializovaným naradím, vlastná výroba, generálnu dodavku HSV s veľkým podielom vlastných prác, vnútro - firemná systémová štruktúra stavebnej výroby,


Pre investora zabezpečujeme cely príbeh výstavby od návrhu, projekcie, povolenia ku výstavbe, zastrešeniu poddodávateľov až ku kolaudácii a odovzdaniu stavby.
Sme spoľahlivý partner pre sektor verejných či súkromných investorov.
Referencie
Spoločnosť pôsobí najmä na západe Slovenska.
Oblasti pôsobenia:
HLAVNE ČINNOSTI
02
Pozemné stavby
Dopravné stavby
01
04
Spevňovanie svahov
Zemné výkopové a búracie práce
03
Doprava materiálov
05
NÁŠ TÍM
Projektový manažér
Pavel Bidzilia
Daša Koňová
Office manažér
Stavbyvedúci
Igor Tomovič
Inna Myslyva
HR manažér
Stavbyvedúci
Igor Tomovič
Inna Myslyva
HR manažér
Stavebný majster
Ivan Tsap
Dominika Pšenáková
Rozpočtár a prípravár stavieb
Stavebný majster
Ivan Tsap
Dominika Pšenáková
Rozpočtár a prípravár stavieb
Partneri