Dopravné stavby

Špecializujeme sa na realizáciu dopravných stavieb. Zameriavame sa na výstavbu ciest, parkovísk, chodníkov, cyklistických ciest a mostov. Revitalizujeme parky a mestské zóny. Rekonštruujeme chodníky a spevnené plochy. Venujeme sa výstavbe športovísk a zariadení pre voľný čas. Zhotovujeme vedenie a kanalizácie. Naše odborné tímy zabezpečujú kvalitné a bezpečné realizácie projektov, ktoré zlepšujú plynulosť dopravy.