Pozemné stavby
Zameriavame sa na výstavbu pozemných stavieb, ktoré tvoria základ každodenného života. Od výstavby a rekonštrukcie rodinných domov a bytových komplexov po komerčné budovy a priemyselné objekty.

Mimo iné sa orientujeme aj na rekonštrukciu a obnovu historických pamiatok obnovu pamiatkovo chránených stavieb.