Inžinierske stavby

Inžinierske stavby sú základnými pylónmi modernej infraštruktúry, ktoré umožňujú efektívne fungovanie spoločnosti. Venujeme sa výstavbe a rekonštrukcií širokému spektru konštrukcií od ciest, mostov po infraštruktúrne stavby, energetické stavby, ktoré zahŕňajú rozvodné siete až po verejné priestory.