Spevňovanie svahov
Zaisťujeme stabilitu pre vnútorné a povrchové spevňovanie svahov najmä pri výstavbe.
Tento proces je kľúčový pre prevenciu pôdnych zosuvov, ktoré môžu ohroziť stavby. Procesom ktorým sa venujeme ako prvým je geodetický prieskum a nasledujú opatrenia ako inštalácia oporných systémov, medzi ktoré patria oporné múry, gabióny, ďalej riešenie pomocí vegetačných úprav alebo inžinierskej techniky medzi ktoré radíme injekčné metódy a geotextílie.