rekonštrukcia vstupných
schodov a terasy
Ruzinov Trávniky
Popis stavebných prác:
Príprava staveniska – sociálne zariadenie, skladový kontajner
1
Búranie podkladov pod dlažby, búranie dlažieb, búranie priečok, železobetónových otvorov
2
Rezanie konštrukcií zo železobetónu
3
4
Otlčenie šlachtených a brizolitových omietok
5
Otryskanie degradovaného betónu pieskom
6
Sanácia betónových konštrukcií inhibítorom korózie, komponentným náterom na báze metakrylátovej živice, ochranným náterom výstuže pred koróziou, vyrovnávacou maltou a konečný fasádny náter
7
Osadenie balkónových profilov
8
Demontáž, očistenie a odmastenie starých náterov oceľových konštrukcií a náter povrchu polyuretánovým náterom
9
Montáž rovného zábradlia z profilovej ocele
10
Montáž podláh z keramických dlaždíc
11
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Výsledky

60 dni
Obdobie realizácie projektu