Spoločnosť
PRO EXTERIÉR
PRO EXTERIÉR s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá je schopná ponúknuť komplexnú realizáciu stavieb, hlavne v odbore pozemných a dopravných stavieb.
Spoločnosť, ktorá na slovenskom stavebnom trhu pôsobí od roku 2019, má sídlo v Bratislave a buduje si povesť spoľahlivej, stabilnej a sebestačnej spoločnosti s domácou pôsobnosťou v oblasti prípravy a realizácie stavieb a ktorá kvalitou svojich služieb, komunikáciou a spoľahlivosťou bude atraktívna pre svojich zákazníkov a partnerov.

Všestranný partner pre stavbu -

Počas realizácie využívame vlastné pracovné kapacity a materiálovo-technické vybavenie, prípadne spolupracujeme s overenými dodávateľmi. Stavby realizujeme najnovšími pracovnými postupmi, kvalitnými materiálmi s cieľom odovzdať najvyššiu hodnotu a kvalitu diela pre nášho zákazníka. Vysoký dôraz kladieme na precíznu prípravu stavby, trvalo konštruktívnu komunikáciu so všetkými subjektmi v rámci realizácie diela. Našou devízou je disciplinovaná práca, preto sa naši zákazníci môžu spoľahnúť okrem iného aj na to, že komplexné stavebné projekty zrealizujeme v dohodnutej kvalite, dodržíme termíny i stanovené náklady.


Každoročne si dávame ciele, ktorých úlohou je zlepšovať výrobné postupy, investovať do moderných technológií a zároveň využívať skúsenosti a schopnosti našich zamestnancov.

Ako poskytovateľ komplexných služieb v oblasti stavebníctva aktívne navrhujeme riešenia, ktorými pre našich zákazníkov optimalizujeme kvalitu a náklady.

Referencie
Spoločnosť pôsobí najmä na západe Slovenska.
Oblasti pôsobenia:
HLAVNE ČINNOSTI
02
Pozemné stavby
Dopravné stavby
01
04
Spevňovanie svahov
Zemné výkopové a búracie práce
03
Doprava materiálov
05
NÁŠ TÍM
Projektový manažér
Pavel Bidzilia
Daša Koňová
Office manažér
Stavbyvedúci
Igor Tomovič
Inna Myslyva
HR manažér
Stavbyvedúci

Ivan Tsap
Dominika Pšenáková
Rozpočtár a prípravár stavieb
Hlavný stavbyvedúci
Stanislav Petruš
Partneri
Vďaka dlhodobej a úspešnej spolupráci s našimi partnermi Vám vieme na ich materiál ponúknuť množstevné zľavy.