STAVBY KTORÉ PRÁVE REALIZUJEME:
Rekonštrukcia a obnova historickej Vily v Bratislave
Vila na Vansovej ulici
Rekonštrukcia Klientskeho centra PAAS - Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava
Stavebné úpravy SZSS
Nitra
Odstránenie havarijného stavu hradbového múru Tekovského múzea
Mesto Levice
Priechod pre chodcov
Obec Blatné
Komunikácia k cintorínu
mesto Topoľčany
Zastávka, spevnené plochy a mobiliár
Ivanka pri Dunaji
DOKONČENÉ PROJEKTY
Rekonštrukcia hygienických priestorov "Denný penzión"
Ivanka pri Dunaji
Výstavba naučného chodníka v obci Častá
Častá
Vybudovanie trvalého oplotenia - Centrum športu Nitrianského samosprávného kraja
Nitra
Prístrešok zastávky MHD Limbová MČ BA
Bratislava - Nové mesto
Obnova a revitalizácia historického parku

Brestovany
Revitalizácia vnútrobloku Dukelská – Kukučínova
Mesto Modra
Obnova chodníka na Štefánikovej ul.
Mesto Modra
Rekonštrukcia vstupných schodov a terasy v spoločenskom dome
Ruzinov Trávniky
Rekonštrukcia prístupovej cesty – Cintorín Vrakuňa, Bratislava
Bratislava
Realizácia spevnených plôch a nádvoria
Most pri Bratislave
Pamiatková obnova a adaptácia starého vodojemu Várdomb
Bratislavský kraj -
Obec Bernolákovo
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
Mesto Nitra
Revitalizácia spevnených plôch pri OcÚ Ivanka pri Dunaj
Bratislavský kraj - Obec Ivanka pri Dunaji
Oprava domu smútku a okolia – cintorín Rača
Bratislava – Rača
Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici SNP
Mesto Modra
Oprava vstupných priestorov predného dvora školy
Mesto Pezinok
Chodník pozdĺž Perneckej ulice
Bratislava - Karlova Ves
Oprava chodníkov a schodov v urnovom háji – V. sektor
Bratislava – Záhorská Bystrica
Rekonštrukcia pôvodného povrchu námestia. Fontánka.

Bratislava - Ružinov

Výstavba parkovacej plochy na kľúč
Bratislava - Nové Mesto

Rekonštrukcia spevnených plôch
Bratislava - Staré Mesto
Rekonštrukcia - udržiavacie práce prístupových schodísk na terasy domu
Bratislava - Rača
Odvodnenie nádvoria Hradu Červený Kameň – dažďová kanalizácia
Bratislavský kraj - Hrad Červený Kameň
MK Hlavná Nitra Janíkovce priechody pre chodcov pri OC jednota a pošte
Nitriansky kraj, Nitra - Janíkovce
Denný stacionár Plickova
Bratislava - Rača
Zhotovenie podkladu pod minigolf zo zámkovej dlažby
Bratislava - Karlova Ves