Rekonštrukcia Klientskeho centra PAAS - Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislavský kraj - Bratislava
Popis stavebných prác:
Búracie práce, odstránenie elektroinštalácie
1
Montáž stien a priečok
2
Zníženie podhľadov pomocí SDK
3
4
Inštalácia vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia
5
Položenie dlažby a obkladov
6
Montáž CD profilov
7
Usadenie zárubní a dverí
8

Montáž a inštalácia stolárskych výrobkov
9
Inštalácia hygienického zariadenia ako sú umývadla, WC
10
Aplikácia náterov na stropoch, vrátanie oceľových konštrukcií a rozvodov
11
Elektromontážne práce

PRED

Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
103,6 m²
Celková plocha realizovaného územia