vybudovanie trvalého oplotenia - Centrum športu
Nitra
Popis stavebných prác:
Odstránenie pôvodného oplotenia
1
Vŕtanie dier pre stĺpiky a následná betonáž
2
Montáž podhrabových dosiek
3
4
Montáž dielcov oplotenia
Výsledky

Obdobie realizácie projektu
360 m
Rozmer realizácie
20 dní