zastávka, spevnené plochy a mobiliár
Ivanka pri Dunaji
Popis stavebných prác:
Zemné práce

1
Odstránenie pôvodného mobiliára
2
Pokládka zámkovej betónovej dlažby a obrubníkov
3
Výroba, dodanie a montáž mobiliáru - prístrešok autobusovej zástavky, odpadkové koše, stojany na bicykle a lavičky

4
Výsledky
Obdobie realizácie projektu
Plocha realizovaného projektu
xxx m²
30 dni