Prístrešok zastávky mhd limbová
Bratislava - Nové Mesto
Popis stavebných prác:
Kompletná sanácia pôvodnej monolitickej zastávky MHD

1
Očistenie monolitickej konštrukcie od zdegradovaných časti a vyspravenie kritických miest


Teréne úpravy zo zadnej časti zastávky a oprava oporného múrika.
2
Obrusenie povrchu zastávky od nerovnosti a prvkov, ktoré nepatrili na konštrukciu6
Kompletná demontáž prestrešenia zastávky, ktorá bola v deštrukčnom stave a vytvorenie novej konštrukcie aj s napojením na odvodnenie

Montáž nového osvetlenia a prívodu prúdu
7
Hrubá výspravka povrchu a následne jemná výspravka povrchu.

8
Vytvorenie trativodu pre odvodnenie a položenie zatravňovaciej dlažby.

3
4
5
Dokončenie a finálny náter.

9
Výsledky
Obdobie realizácie projektu
Plocha realizovaného projektu
xxx m²
3 mesiace