Dopravné stavby

V dopravných stavbách sa zameriavame na výstavbu parkovísk, chodníkov a cyklistických ciest. Revitalizujeme parky a mestské zóny. Rekonštruujeme chodníky a spevnené plochy. Venujeme sa výstavbe športovísk a zariadení pre voľný čas. Zhotovujeme vedenie a kanalizácie.