Pozemné stavby
Výstavba a rekonštrukcia administratívnych budov, obchodných centier, zdravotníckych a sociálnych zariadení
Výstavba priemyselných budov a skladov, výrobných hál, logistických centier
Výstavba bytových domov a jednotiek, radových a vilových domov

Dodávka železobetónových monolitických konštrukcií budov

Rekonštrukcia a obnova historických pamiatok

Rekonštrukcia a obnova pamiatkovo chránených stavieb