Doprava materiálov
Dopravíme sypký materiál.
Doprava štrkových a pieskových materiálov, zeminy
Zemné, výkopové a búracie práce
Odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov