Rekonštrukcia spevnených plôch BD Šulekova ul.
Bratislava - Staré Mesto
Popis stavebných prác:
Zemné, búracie práce a demontáž pôvodných brán a bránok
1
Debnenie a výstuž základových dosiek, nadzákladových múrov, doskových stropov a nosníkov a schodiskových stupňov
2
Pokládka zámkovej betónovej dlažby
3
Výsledky

2 mesiace
Obdobie realizácie projektu
330 m²
Plocha realizovaného projektu