Obnova a revitalizácia historickej pamiatky - Park v Brestovanoch
Obec Brestovany
Popis stavebných prác:
Búracíe práce jestvujúcich povrchov a železných konštrukcií
1
Uskutoční sa rekonštrukcia jestvujúcich a výstavba nových spevnených plôch a komunikácií výplne stavebných otvorov
2
V parku vybudujú kamenistý chodník naboso
3
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
20 000 m²
Celková plocha realizovaného územia