Chodník pozdĺž Perneckej ulice
Bratislava - Karlova Ves
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce, odstránenie podkladu z kameniva, vytrhanie betónových chodníkových obrúb
1
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu na skládky
2
Podklad z hrubého drveného kameniva a pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov
3
4
Demontáž pôvodných stožiarov verejného osvetlenia a osadenie nových 9 ks stožiarov verejného osvetlenia
5
Betonáž a debnenie základových dosiek, murivo základových pásov s betónovou výplňou
6
Výstavba oporného múru z pohľadového betónu
7
Demontáž pôvodného oplotenia, výroba a montáž oplotenia a brány pre motorové vozidlá
8
Odstránenie starých a nevyhovujúcich drevín a realizovaná náhradná výsadba drevín a rastlín
Výsledky

3 mesiace
Obdobie realizácie projektu
2 450 m²
Celková plocha realizovaného územia