Oprava domu smútku a okolia – cintorín Rača
Bratislava – Rača
Popis stavebných prác:
Zemné práce, podklad z hrubého drveného kameniva a podkladového betónu
1
Pokládka betónovej zámkovej dlažby
2
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady na vápennocementovú omietku
3
4
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na omietku a náter stien, zateplenie EPS systémom
5
Výmena vonkajších a vnútorných plastových dverí a okien
6
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
7
Demontáž pôvodnej krytiny a oplechovania ríms
8
Oplechovanie a lemovanie odkvapov, rúr, konzol, kotlíka, parapetov, muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu
9
Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek a montáž podláh z keramických dlaždíc
10
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
11
Výmena kanalizačného potrubia, montáž sanity
12
Elektroinštalačné práce, zapojenie vnútorných a vonkajších svietidiel, vykurovacích telies
Výsledky

3 mesiace
Obdobie realizácie projektu
380 m²
Celková plocha realizovaného územia