Rekonštrukcia námestia v Ružinove – Ostredky, Bratislava
Bratislava - Ružinov
Popis stavebných prác:
Zemné, búracie a výkopové práce
1
Betonáž a debnenie základových pásov a základových pätiek
2
Podklad z hrubého drveného kameniva
3
4
Kladenie betónovej zámkovej dlažby, osadenie obrubníkov, vrátane lôžka
5
Odvoz stavebného odpadu. Osadenie betónovej šachty
6
Výstavba schodiska a fontánky z monolitického betónu. rekonštrukcia a zateplenie pôvodných WC
Výsledky

6 mesiacov
Obdobie realizácie projektu
1 500 m²
Celková plocha realizovaného územia