Odvodnenie nádvoria Hradu Červený Kameň – dažďová kanalizácia
Bratislavský kraj - Hrad Červený Kameň
Popis stavebných prác:
Odstránenie dlažby z drobných kociek z kameňa
1
Zemné a výkopové práce
2
Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku
3
4
Montáž potrubia z kanalizačných PVC rúr, tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných PVC rúr
5
Napojenie do šachiet a montáž revíznej šachty
6
Osadenie liatinových poklopov
7
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
8
Kladenie pôvodnej dlažby z drobných kociek z kameňa
Výsledky

3 týždne
Obdobie realizácie projektu
450 m²
Plocha realizovaného projektu