Zhotovenie podkladu pod minigolf zo zámkovej dlažby
Bratislava - Karlova Ves
Popis stavebných prác:
Zemné práce
1
Podklad z hrubého drveného kameniva 32/63 mm
2
Kladenie betónovej zámkovej dlažby vrátane lôžka a osadenie záhradného obrubníka vrátane lôžka
3
4
Odvoz stavebného odpadu
Výsledky

1 mesiac
Obdobie realizácie projektu
2 000 m²
Celková plocha realizovaného územia