MK Hlavná Nitra Janíkovce priechody pre chodcov pri OC jednota a pošte
Nitriansky kraj, Nitra - Janíkovce
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce
1
Pokládka zámkovej betónovej dlažby, dlažby pre nevidiacich, obrubníkov vrátane podkladového lôžka
2
Osadenie dopravných značiek
3
4
Vodorovné dopravné značenie priechod vrátane slepeckej drážky
5
Doprava a montáž stožiarov a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov
Výsledky

3 týždne
Obdobie realizácie projektu
250 m²
Plocha realizovaného projektu