Výstavba parkovacej plochy
Bratislava - Nové Mesto
Popis stavebných prác:
 • 1
  Zemné a búracie práce
 • 2
  Betonáž základových pásov, nosné murivo z betónových debniacich
  tvárnic s betónovou výplňou
 • 3
  Podklad z hrubého drveného kameniva a z podkladového betónu
 • 4
  Kladenie betónovej zámkovej dlažby a osadenie obrubníkov
 • 5
  Odvoz stavebného odpadu
Výsledky

3 týždne
Obdobie realizácie projektu
450 m²
Plocha realizovaného projektu