Denný stacionár Plickova
Bratislava - Rača
Popis stavebných prác:
Obnova povrchu príjazdovej plochy
1
Výmena uličnej vpuste a oprava chodníka
2
Výsledky

2 týždne
Obdobie realizácie projektu
300 m²
Plocha realizovaného projektu