Prestavba bývalej školy na
materskú školu
Obec Most pri Bratislave
Popis stavebných prác:
Realizácia spevnených plôcho, chodze
1
Búracie a výkopové práce
2
Osadenie retenčnej a vodomernej šachty
3
Realizácia hĺbenia pre osadenie a napojenie studne na elektrinu
4
Vybudovanie príjazdovej komunikácie premostením
5
Výsledky
Obdobie realizácie projektu
850 m²
Plocha realizovaného projektu
4 mesiace