Prestavba bývalej školy na materskú školu
Obec Most pri Bratislave
Popis stavebných prác:
Realizácia spevnených plôcho, chodze
1
Búracie a výkopové práce
2
Osadenie retenčnej a vodomernej šachty
3
Realizácia hĺbenia pre osadenie a napojenie studne na elektrinu
4
Vybudovanie príjazdovej komunikácie premostením
5
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
???? m²
Plocha realizovaného projektu

PRÁVE REALIZUJEME