Rekonštrukcia schodísk, Karpatské námestie Bratislava
Bratislava - Rača
Popis stavebných prác:
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov a stien na betónové podklady spojovacím mostíkom
1
Očistenie a vysávanie betónového podkladu tlakom vody
2
Reprofilácia podhľadov, stien a podláh sanačnou maltou
3
4
Ochranný antikorózny náter na výstuž, epoxidový penetračný náter a polyuretánový uzatvárací pružný náter
5
Dodanie a montáž valcovaných pozinkovaných nosníkov
6
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
4x
Počet opravených schodísk