Oprava vstupných priestorov predného dvora školy
Mesto Pezinok
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce
1
Odstránenie krytu z ťaženého kameniva, z betónu a asfaltu
2
Vytrhanie cestných betónových obrúb
3
4
Podklad z hrubého drveného kameniva
5
Oprava kontaktného zateplenia z TI dosiek s prekrytím sklotextilnou sieťkou a tenkovrstvovou omietkou
6
Dobetónovanie schodiskových stupňov + povrchová úprava
7
Montáž kanalizačného potrubia, osadenie betónových poklopov
8
Oprava odpadového potrubia
9
Osadenie parkových obrubníkov a palisád
10
Kladenie betónovej dlažby Semmelrock Citytop Grande
11
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Výsledky

1 mesiac
Obdobie realizácie projektu
350 m²
Celková plocha realizovaného územia