Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici SNP v Modre
Mesto Modra
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce
1
Odstránenie asfaltového krytu, vytrhanie betónových chodníkových obrúb
2
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
3
4
Podklad zo štrkodrviny a podkladového betónu
5
Pokládka asfaltového betónu, zámkovej betónovej dlažby a obrubníkov
6
Založenie trávnika
7
Zhutnenie podložia
8
Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom
9
Pokládka asfaltového betónu, betónovej dlažby z vegetačných tvárnic a obrubníkov
10
Osadenie palisád
11
Geodetické práce a vytýčenie inžinierskych sietí
Výsledky

1 mesiac
Obdobie realizácie projektu
845 m²
Celková plocha realizovaného územia