Spoločenský dom Trávniky
Bratislava - Ružinov
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia vstupných schodov a terasy
1
Vybúrania nášľapných vrstiev terasy a schodiska
2
Osekanie omietok stĺpov, prievlakov a stropu terasy
3
Sanácia povrchu stĺpov, prievlakov, stropu a schodiska vrstvami sanačných komponentov Sika a zriadením nášľapných vrstiev
4
Výmena zábradlia terasy, podopretie terasy oceľovými stĺpmi a oceľovými prievlakmi
5
Výsledky

2mesiace
Obdobie realizácie projektu
255 m²
Plocha realizovaného projektu