Pamiatková obnova a adaptácia starého vodojemu Várdomb
Bratislavský kraj - Obec Bernolákovo
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce
1
Búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu
2
Sanačné práce, betonáž doskových a trámových stropov
3
4
Mlátový chodník z hrubého drveného kameniva, osadenie a montáž terénnych schodov z podvalov
5
Reštaurovanie pôvodných vnútorných omietok
6
Pokládka betónovej dlažby a dlažby Terrazzo
7
Hydroizolačné práce, klampiarske prác
8
Výroba, doprava a montáž dverí, okien, schodiska a atypického zábradlia z corten plechu, posuvného poklopu a informačnej tabule
9
Fasádne práce, antigraffitový náter
10
Elektromontážne práce, kamerový systém
11
Terénne úpravy okolia vodojemu
Výsledky

9 mesiacov
Obdobie realizácie projektu
305 m²
Celková plocha realizovaného územia
16,2 m
Výška stavby