Vila na Vansovaej ul.
zmena dokončenej stavby
Bratislava - Staré Mesto
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia fasády budovy
1
Nové výplne stavebných otvorov
2
Nová dispozícia a členenie objektu s tým spojené murovanie priečok
3
4
Nové SDK podhľady a steny, podlahy, nové prípojky a rozvody vody, elektriny, vykurovania, kanalizácie, plyn
5
Montáž novej konštrukcie strechy
6
Vytvorenie nadstavby pre ďalšie podkrovné podlažie
7
Zhotovenie vnútorného schodiska
8
Výstavba objektu garáže
9
Rekonštrukcia exteriéru a spevnených plôch, výstavba kamenných oporných múrov.
Výsledky
Pocet podlaží
4
520 m²
Obytna plochá
2 roky
Obdobie