Revitalizácia vnútroblok Dukelská-Kukučínova
Mesto Modra
Popis stavebných prác:
Búracie práce
1
Obnova povrchu vozoviek
2
Kladenie betónovej zámkovej dlažby vrátane lôžka a osadenie záhradného obrubníka vrátane lôžka
3
Výsledky

2 mesiace
Obdobie realizácie projektu
4 500 m²
Plocha realizovaného projektu