Rekonštrukcia prístupovej cesty – Cintorín Vrakuňa
Bratislava
Popis stavebných prác:
Búranie pôvodného poškodeného krytu z asfaltu

1
Odvoz odpadov a likvidácia na skladke
2
Vyspravenie hrubých nerovnosti podklady z asfaltu AC22
3
Penetrácia pod asfaltový kryt postrekom

4
Položenie nového asfaltového krytu z AC11 hr. 60 mm
5
Výsledky
Obdobie realizácie projektu
Plocha realizovaného projektu
850 m²
20 dni