Zemné výkopové a búracie práce

Výkopové a búracie práce tvoria základné činnosti v stavebnom priemysle, ktoré sú nevyhnutné pre prípravu staveniska na nové projekty. Naša firma vďaka vlastnému strojovému parku sa špecializuje na výkopové a búracie práce, ktoré zahŕňajú prípravu terénu, hĺbenie základov, prípravu podložia pre stavebné projekty, odvodnenie, odstránenie zeminy a spevňovanie podložia.

Búracie práce sú neoddeliteľnou súčasťou modernizácii a obnovy infraštruktúry. Služby ktoré poskytujeme sú kompletné alebo čiastočné demolácie, demontáž interiérov, recyklácia materiálov, pri čom všetkom dbáme na opatrenia.