Udržiavacie práce v objektoch na Martinskom cintoríne

Bratislava - Ružinov

Popis stavebných prác:
Oprava poškodenej strešnej hydroizolácie
1
Oprava a maľba zatečeného stropu a steny
2
Oprava podlahy v DS
3
Lokálna oprava fasádnej omietky studničky pri DS
4
Penetračný náter a natiahnutie fasádnej omietky (sivej farby) na časť obvodového plášťa + oprava maľby steny kancelárie
5
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
____m²
Plocha realizovaného projektu
undefined
undefined

PRÁVE REALIZUJEME